Pružinové materiály s vysokou únavovou pevností

Výroba ocelového drátu z pružiny

Ať už pružinový ocelový, bronzový nebo mosazný drát – každý Materiál pružiny má specifickou sílu. To určuje stupeň mechanické odolnosti, například v případě plastické deformace nebo oddělení. Charakteristické hodnoty pro pevnost mohou s a Diagram napětí-napětí být odhodlaný. Následující faktory

Goodmanův diagram

Goodmanův diagram odolný

Goodmanův diagram umožňuje znázornění Únavová síla spirálových pružin. Lze jej vysledovat zpět do Smithova grafu. Slouží k výpočtu únavové pevnosti dynamicky namáhaných součástí, kde zatížení pulzuje nebo se střídá. V Goodmanově diagramu je však zaznamenáno pouze kolísavé zatížení. Protože spirálové