A rugalmassági modulus a tavaszi számításban

Stressz-alakváltozás diagram

A rugalmassági modulusz az anyagmérnöki anyagparaméter és meghatározza a grafikon meredekségét a feszültség-alakváltozás diagramban. Ez a jellemző leírja a kapcsolatot feszültség és törzs szilárd test deformációjában lineáris-rugalmas viselkedésben. A rugalmassági modulus a rövidítések között található Rugalmassági modulusz vagy képletszimbólumként E.

Goodman diagram

A Goodman diagram tartós

A Goodman diagram lehetővé teszi a Kifáradási szilárdság tekercsrugókból. A Smith diagramra vezethető vissza. Ezt használják a dinamikusan feszült alkatrészek fáradási szilárdságának kiszámítására, ha a terhelés lüktet vagy váltakozik. A Goodman diagramban azonban csak az ingadozó terhelést rögzítik. Mert tekercsrugók,