A Goodman diagram lehetővé teszi a Kifáradási szilárdság tekercsrugókból. A Smith diagramra vezethető vissza. Ezt használják a dinamikusan feszült alkatrészek fáradási szilárdságának kiszámítására, ha a terhelés lüktet vagy váltakozik. A Goodman diagramban azonban csak az ingadozó terhelést rögzítik. Mert tekercsrugók, mint Kompressziós rugók vagy Feszítő rugók , csak egy irányban feszülnek – akár feszültségben, akár összenyomásban.

Hogyan határozzák meg a tekercsrugók fáradási szilárdságát?

Alapul a Tavaszi számítás a Smith diagramot szolgálja. Ez viszont függ a Wöhler-módszer , amellyel rögzítik a különböző alkatrészek fáradási szilárdságát.

A Wöhler-görbe meghatározása

Megfelelő tesztgépekkel a tekercsrugókat különböző feszültségszintű rezgésvizsgálatoknak vetik alá mindaddig, amíg az anyag meg nem szakad, vagy elegendő számú minta el nem éri a ciklusok határértékét. Az idő és a fáradási szilárdság értékei egyben vannak kombinálva Wöhler-diagram rögzített és a névleges feszültség amplitúdója látható benne a ciklusok száma alatt. Statikus kiértékelési módszerek alkalmazásával úgynevezett Wöhler-vonalakat kapunk a kóbor mező korlátozására. A minták túlélésének valószínűsége 90 százalék.

Woehler-diagram tekercsrugók
Wöhler-vonal a fáradtságvizsgálatból

A Smith diagram levezetése

Példa Smith diagramra
Példa Smith diagramra © Ingenieurkurse.de

A Smith szerinti fáradási szilárdsági diagram a különféle terhelési viszonyokra meghatározott nagyszámú Wöhler-vonalból készül. Ez magában foglalja mind a fáradtsági, mind a duzzadási erősségeket, és ez szolgál az abból származtatott egyszerűsített Goodman diagram alapjául.

A Goodman fáradtsági határ diagramja

A bemutatott Goodman-diagram a Tavaszi anyag a voltagekO nagyfeszültség és a ƬkU alulfeszültség között 10 terhelési ciklus alatt 7. Betölti a változásokat. A nyomórugó fáradtságálló, ha a számított strokekH (Ƭk1 – Ƭk2) feszültség a korlátozott fáradási szilárdsági tartományban marad.

A Goodman diagram tartós
Goodman diagram fáradási szilárdság / grafikus rugószámítás WinFSB

Ha azonban a Goodman-diagramban szereplő stroke stressz meghaladja a fáradtsági határt, a Fém rugó nem állandó, és újra kell számolni:

A Goodman diagram nem állandó
A Goodman diagram nem a fáradási szilárdság / grafikus rugószámítás WinFSB

A Goodman-diagramot a nyomórugók fáradási szilárdságának kiszámításához használják Tavaszi számítási program WinFSB kiutasították.

 

 

További tájékoztató linkek:

 

Goodman diagram