V závislosti na velikosti, vedení a ložisku hrozí u tlačných pružin riziko vybočení.

Kloubový zdvih pružiny

Pokud je pružina vedena trnem nebo objímkou, nemůže se vybočit.

Vedení přes Dorn
Prohlídka s průvodcem přes Dorn
Vedení rukávů
Vedení přes pouzdro

V ostatních případech závisí na konstrukci ložiska (EN 13906-1 / 9.14). Dráha pružiny do vzpěru se nazývá dráha vzpěrné pružiny „sK“.

Pro výpočet dráhy vzpěrné pružiny platí následující vzorec:

Vzorec průhybu vzpěrné pružiny

> Teoreticky je bezpečnost při vzpěru dána hodnotou „sK /s 1“.

 

Dodatečné informace:

 

Koncová ložiska pružin a meze vzpěru
Štítky: