Teoretický diagram tažné pružiny | Gutekunst peříTolerance pro tažné pružiny jsou definovány podle normy DIN 2097 (DIN EN 15800). Stupeň jakosti 1 popisuje nejmenší toleranční pásmo (vyšší cena výrobku) a stupeň jakosti 3 největší toleranční pásmo. Naše tažné pružiny jsou standardně vyráběny v kvalitě 2 (střední toleranční rozsah).

U tažných pružin se toleruje průměr závitu [D, De], délka v nenapnutém stavu [L0], síly pružiny [F1, F2], jakož i poloha očka a jeho prolis. Norma DIN 2097 uvádí toleranční specifikace v tabulkové formě (viz níže) pro průměr cívky, nenapnutou délku a výstupek očka. Toleranční hodnoty pro síly pružin [F1, F2] a polohu očka se vypočítají na základě radličkových diagramů. Výpočet tolerance lze provést pomocí programu pro výpočet pružin Gutekunst.

 

1. toleranční průměr závitu [D, De] Tažné pružiny

Toleranční hodnoty průměru závitu [D, De] tažné pružiny lze vyčíst z následující tabulky hodnot pro stupně jakosti 1, 2 a 3 na základě průměrného průměru závitu [D] a poměru závitu [w].

Poměr vinutí: w=\frac{D}{d} (D=střední průměr vinutí, d=průměr drátu)

D (mm) Maximální tolerance (+/- mm) Průměr vinutí [D, De]
Střední Stupeň kvality 1
Stupeň 2 (standardní) Stupeň kvality 3
Průměr vinutí s poměrem vinutí w s poměrem vinutí w s poměrem vinutí w
od – do 4 – 8 8 – 14 14 – 20 4 – 8 8 – 14 14 – 20 4 – 8 8 – 14 14 – 20
0,63 – 1,00 0,05 0,07 0,10 0,07 0,10 0,15 0,10 0,15 0,20
1,00 – 1,60 0,05 0,07 0,10 0,08 0,10 0,15 0,15 0,20 0,30
1,60 – 2,50 0,07 0,10 0,15 0,10 0,15 0,20 0,20 0,30 0,40
2,50 – 4,00 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50
4,00 – 6,30 0,10 0,15 0,20 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60
6,30 – 10,00 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,50 0,60 0,70
10,00 – 16,00 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,60 0,70 0,80
16,00 – 25,00 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,50 0,70 0,90 1,00
25,00 – 31,50 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20
31,50 – 40,00 0,25 0,30 0,35 0,50 0,60 0,70 1,00 1,20 1,50
40,00 – 50,00 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 0,90 1,20 1,50 1,80
50,00 – 63,00 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,10 1,50 2,00 2,30
63,00 – 80,00 0,50 0,70 0,80 1,00 1,20 1,40 1,80 2,40 2,80
80,00 – 100,00 0,60 0,80 0,90 1,20 1,50 1,70 2,30 3,00 3,50
100,00 – 125,00 1,40 1,90 2,20 2,80 3,70 4,40
125,00 – 160,00 1,80 2,30 2,70 3,50 4,60 5,40

 

2. tolerance nenapnuté délky [L0] Napínací pružiny

Hodnoty tolerance pro nenapnutou délku [L0] tažné pružiny s navinutým předpětím lze vyčíst z následující tabulky hodnot pro stupně jakosti 1, 2 a 3 na základě nenapnuté délky [L0] a poměru vinutí [w].

Poměr vinutí: w=\frac{D} {d} (D=střední průměr vinutí, d=průměr drátu)

L0 (mm) Maximální tolerance (+/-) nenapnuté délky (L0)
Napětí Stupeň kvality 1 Stupeň 2 (standardní) Stupeň kvality 3
Délka s poměrem vinutí w s poměrem vinutí w s poměrem vinutí w
od – do 4 – 8 8 – 20 4 – 8 8 – 20 4 – 8 8 – 20
< 10 0,30 0,40 0,40 0,50 0,60 0,70
10 – 16 0,40 0,50 0,50 0,60 0,80 1,00
16 – 25 0,50 0,60 0,60 0,70 1,00 1,30
25 – 40 0,60 0,80 0,80 0,90 1,30 1,60
40 – 63 0,80 1,10 1,10 1,30 1,80 2,20
63 – 100 1,10 1,50 1,50 1,80 2,40 3,00
100 – 160 1,50 2,00 2,00 2,40 3,00 4,00
160 – 250 2,00 2,50 2,50 3,00 4,00 5,00
250 – 400 2,50 3,00 3,00 4,00 5,00 6,50
> 400 1 % L0 1 % L0 1,5 % L0 1,5 % L0 2 % L0 2 % L0

 

3. toleranční pružiny pro vyčnívající očka

Toleranční hodnoty maximálního vyčnívání očka vůči povrchu pláště tělesa pružiny podle normy DIN 2097 (DIN EN 15800) jsou uvedeny v následující tabulce hodnot pro jakostní třídy 1, 2 a 3.

Poměr vinutí: w=\frac{D} {d} (D=střední průměr vinutí, d=průměr drátu)

Maximální tolerance (+/- mm) Výstupek očka
Stupeň kvality 1 Stupeň kvality 2 Stupeň kvality 3
w < 6 0,5 d d 2 d
w = 6-12 0,75 d 1,5 d 3 d
w > 12 Dohoda s výrobcem

 

4. tolerance síly pružiny [F1, F2] tahové pružiny

Toleranci tažné pružiny pro sílu pružiny [F1, F2] lze vypočítat v programu pro výpočet pružin Gutekunst zadáním rozměrových údajů. Za tímto účelem přejděte do programu pro výpočet pružiny a zadejte údaje o pružině – materiál, tvar očka (obvykle 1/1 německého očka), tloušťku drátu [d], průměr vnějšího závitu [De], délku v nenapnutém stavu [L0], délku v předpětí [L1] a délku v napnutém stavu [L2] a počet závitů pružiny [n]) – do vstupních polí pro výpočet „podle rozměru“. Ve výsledku výpočtu pak můžete odečíst hodnoty tolerance (+/-).

 

Související odkazy:

Tolerance napínací pružiny