Siła zmęczeniowa

Krzywa Wöhlera, linia Wöhlera, diagram Wöhlera

Termin wytrzymałość zmęczeniowa pochodzi z nauk o materiałach. Opisuje odkształcenia i uszkodzenia materiału obciążonego oscylacyjnie (dynamicznie) przez określoną liczbę cykli. Szczególnie w mocno zużyte sprężyny naciskowe ważne jest, aby zanotować wytrzymałość zmęczeniową. Jak określana jest wytrzymałość zmęczeniowa? Wytrzymałość zmęczeniową oblicza

Charakterystyka wiosny

Charakterystyka sprężyny

Krzywa charakterystyki sprężyny pokazuje, jak zachowuje się metalowa sprężyna podczas pracy. Opisuje zależność między siłą spręży ny(F) a skokiem sprężyny(s). W zależności od konstrukcji sprężyny lub zastosowanego układu sprężyn, rozróżnia się liniową(b), progresywną(a), degresywną(c) lub kombinowaną krzywą charakterystyki sprężyny. Progresywną