Teoretyczny schemat sprężyny naciągowej | Sprężyny GutekunstaTolerancje dla sprężyn naciągowych są określone zgodnie z normą DIN 2097 (DIN EN 15800). Klasa jakości 1 opisuje najmniejszą strefę tolerancji (wyższa cena produktu), a klasa jakości 3 największą strefę tolerancji. Nasze sprężyny naciągowe są standardowo produkowane w klasie 2 (średni zakres tolerancji).

W przypadku sprężyn naciągowych tolerowana jest średnica zwoju [D, De], długość bez naprężenia [L0], siły sprężyny [F1, F2], a także położenie oczka i występ oczka. Norma DIN 2097 zawiera specyfikacje tolerancji w formie tabelarycznej (patrz poniżej) dla średnicy zwoju, długości bez naprężenia i występu oczka. Wartości tolerancji dla sił sprężyn [F1, F2] i położenia oczka są obliczane na podstawie wykresów redlic. Obliczenia tolerancji można przeprowadzić za pomocą programu do obliczania sprężyn Gutekunst.

 

1. tolerancja średnicy cewki [D, De] Sprężyny naciągowe

Wartości tolerancji dla średnicy zwoju [D, De] sprężyny naciągowej można odczytać z poniższej tabeli wartości dla klas jakości 1, 2 i 3 w oparciu o średnią średnicę zwoju [D] i stosunek zwojów [w].

Współczynnik uzwojenia: w=\frac{D}{d} (D=średnia średnica uzwojenia, d=średnica przewodu)

D (mm) Maksymalna tolerancja (+/- mm) Średnica uzwojenia [D, De]
Środek Klasa jakości 1
Stopień 2 (standardowy) Klasa jakości 3
Średnica uzwojenia ze współczynnikiem uzwojenia w ze współczynnikiem uzwojenia w ze współczynnikiem uzwojenia w
od – do 4 – 8 8 – 14 14 – 20 4 – 8 8 – 14 14 – 20 4 – 8 8 – 14 14 – 20
0,63 – 1,00 0,05 0,07 0,10 0,07 0,10 0,15 0,10 0,15 0,20
1,00 – 1,60 0,05 0,07 0,10 0,08 0,10 0,15 0,15 0,20 0,30
1,60 – 2,50 0,07 0,10 0,15 0,10 0,15 0,20 0,20 0,30 0,40
2,50 – 4,00 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50
4,00 – 6,30 0,10 0,15 0,20 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60
6,30 – 10,00 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,50 0,60 0,70
10,00 – 16,00 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,60 0,70 0,80
16,00 – 25,00 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,50 0,70 0,90 1,00
25,00 – 31,50 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20
31,50 – 40,00 0,25 0,30 0,35 0,50 0,60 0,70 1,00 1,20 1,50
40,00 – 50,00 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 0,90 1,20 1,50 1,80
50,00 – 63,00 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,10 1,50 2,00 2,30
63,00 – 80,00 0,50 0,70 0,80 1,00 1,20 1,40 1,80 2,40 2,80
80,00 – 100,00 0,60 0,80 0,90 1,20 1,50 1,70 2,30 3,00 3,50
100,00 – 125,00 1,40 1,90 2,20 2,80 3,70 4,40
125,00 – 160,00 1,80 2,30 2,70 3,50 4,60 5,40

 

2. tolerancja długości bez naprężenia [L0] Sprężyny naciągowe

Wartości tolerancji dla długości bez naprężenia [L0] sprężyny naciągowej z naprężeniem wstępnym można odczytać z poniższej tabeli wartości dla klas jakości 1, 2 i 3 w oparciu o długość bez naprężenia [L0] i współczynnik nawijania [w].

Współczynnik uzwojenia: w=\frac{D} {d} (D=średnia średnica uzwojenia, d=średnica przewodu)

L0 (mm) Maksymalna tolerancja (+/-) długości bez naprężenia (L0)
Napięcie Klasa jakości 1 Stopień 2 (standardowy) Klasa jakości 3
Długość ze współczynnikiem uzwojenia w ze współczynnikiem uzwojenia w ze współczynnikiem uzwojenia w
od – do 4 – 8 8 – 20 4 – 8 8 – 20 4 – 8 8 – 20
< 10 0,30 0,40 0,40 0,50 0,60 0,70
10 – 16 0,40 0,50 0,50 0,60 0,80 1,00
16 – 25 0,50 0,60 0,60 0,70 1,00 1,30
25 – 40 0,60 0,80 0,80 0,90 1,30 1,60
40 – 63 0,80 1,10 1,10 1,30 1,80 2,20
63 – 100 1,10 1,50 1,50 1,80 2,40 3,00
100 – 160 1,50 2,00 2,00 2,40 3,00 4,00
160 – 250 2,00 2,50 2,50 3,00 4,00 5,00
250 – 400 2,50 3,00 3,00 4,00 5,00 6,50
> 400 1 % L0 1 % L0 1,5% L0 1,5% L0 2 % L0 2 % L0

 

3. sprężyny naciągowe występu oczka tolerancji

Wartości tolerancji dla maksymalnego wystawania oczka na powierzchnię osłony korpusu sprężyny naciągowej zgodnie z normą DIN 2097 (DIN EN 15800) można znaleźć w poniższej tabeli wartości dla klas jakości 1, 2 i 3.

Współczynnik uzwojenia: w=\frac{D} {d} (D=średnia średnica uzwojenia, d=średnica przewodu)

Maksymalna tolerancja (+/- mm) Występ oczka
Klasa jakości 1 Klasa jakości 2 Klasa jakości 3
w < 6 0,5 d d 2 d
w = 6-12 0,75 d 1,5 d 3 d
w > 12 Umowa z producentem

 

4. tolerancja siły sprężyny [F1, F2] sprężyny naciągowe

Tolerancję sprężyny naciągowej dla siły sprężyny [F1, F2] można obliczyć w programie do obliczania sprężyn Gutekunst, określając dane wymiarowe. W tym celu należy przejść do programu obliczeniowego sprężyny i wprowadzić dane sprężyny – materiał, kształt oczka (zwykle 1/1 niemieckie oczko), grubość drutu [d], średnicę zewnętrzną zwoju [De], długość bez naprężenia [L0], długość po naprężeniu [L1] i długość po naprężeniu [L2] oraz liczbę zwojów sprężyny [n]) – w polach wejściowych „według wymiaru” do obliczeń. Następnie można odczytać wartości tolerancji (+/-) w wynikach obliczeń.

 

Powiązane linki:

Tolerancje sprężyny naciągowej