Kompaktowa wiedza o sprężynach naciągowych!

Sprężyny naciągowe specjalne kształty

Jak produkowana jest sprężyna naciągowa, jaki wpływ mają konstrukcje sprężyn naciągowych, kształty oczek, charakterystyki sprężyn i materiały, z których są wykonane oraz co oznaczają terminy techniczne takie jak napięcie wstępne, odprężenie, granica plastyczności i obciążenie dynamiczne dla sprężyn naciągowych? W

Zaprojektuj korpus sprężynowy

Mini sprężyna blokowa

W różnych konstrukcjach stosowane są sprężyny metalowe. Oprócz najczęściej stosowanej konstrukcji cylindrycznej istnieje również konstrukcja stożkowa, beczkowata lub specjalna dynamiczny Sprężyna naciskowa stosuje sprężynę ula. Każdy projekt ma specjalny charakterystyka wiosny które opisano bardziej szczegółowo poniżej. Oprócz tych konstrukcji sprężyn

Charakterystyka wiosny

Charakterystyka sprężyny

Krzywa charakterystyki sprężyny pokazuje, jak zachowuje się metalowa sprężyna podczas pracy. Opisuje zależność między siłą spręży ny(F) a skokiem sprężyny(s). W zależności od konstrukcji sprężyny lub zastosowanego układu sprężyn, rozróżnia się liniową(b), progresywną(a), degresywną(c) lub kombinowaną krzywą charakterystyki sprężyny. Progresywną