W różnych konstrukcjach stosowane są sprężyny metalowe. Oprócz najczęściej stosowanej konstrukcji cylindrycznej istnieje również konstrukcja stożkowa, beczkowata lub specjalna dynamiczny Sprężyna naciskowa stosuje sprężynę ula. Każdy projekt ma specjalny charakterystyka wiosny które opisano bardziej szczegółowo poniżej. Oprócz tych konstrukcji sprężyn można również zastosować specjalne właściwości sprężyny przy różnych odległościach nawijania i systemy sprężynowe być generowane.

Cylindryczna metalowa sprężyna

Najpopularniejszym klasycznym projektem jest cylindryczna metalowa sprężyna. W tej konstrukcji charakterystyka sprężyny jest liniowa, tj. Siła jest przenoszona równomiernie. Konstrukcja ta służy do liniowego magazynowania energii potencjalnej i sprężyny, takiej jak sprężyny zaworowe, hamulce, sprzęgła i sprężyny stykowe.

Cylindryczna sprężyna naciskowe
Cylindryczna sprężyna naciskowe
Cylindryczna sprężyna naciągowa
Cylindryczna sprężyna naciągowa
Liniowa charakterystyka sprężyny
Liniowa charakterystyka sprężyny

Stożkowa i beczkowata metalowa sprężyna

w stożkowa metalowa sprężyna , który jest używany do progresywnej krzywej siły, zwiększa rozwój siły wraz ze wzrostem kompresji. Ten kształt sprężyny jest często używany z sprężyny naciskowe stosowany w zawieszeniach osi i oferuje w sprężyny naciągowe dłuższa żywotność.

Stożkowa sprężyna naciskowe
Stożkowa sprężyna naciskowe
Sprężyna dociskowa lufy
Sprężyna naciskowa w kształcie beczki
Stożkowa sprężyna naciągowa
Stożkowa sprężyna naciągowa
Sprężyna naciągowa w kształcie beczki
Sprężyna naciągowa w kształcie beczki
Progresywna charakterystyka sprężyny
Progresywna charakterystyka sprężyny

Beczka i ula sprężyna

Te kształty sprężyn mają również progresywną charakterystykę sprężyny, ale są używane rzadziej. Zaletą sprężyny baryłkowej jest optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej, a ze sprężyną ulową jest wyjątkowa właściwości dynamiczne ze względu na zmniejszoną ruchomą masę na stożkowym końcu sprężyny.

Sprężyna dociskowa lufy
Sprężyna dociskowa lufy
Ula wiosna
Ula wiosna

Połączone konstrukcje sprężyn naciskowych

Oprócz klasycznych konstrukcji sprężyn i właściwości sprężyn możliwe są również kombinowane konstrukcje i właściwości sprężyn naciskowych.

Połączona charakterystyka sprężyny
Połączona charakterystyka sprężyny

Degresywna charakterystyka sprężyny

Degresywną charakterystykę sprężyny, która zmniejsza rozwój siły wraz ze wzrostem ugięcia, można uzyskać za pomocą sprężyn talerzowych.

Degresywna charakterystyka sprężyny
Degresywna charakterystyka sprężyny

 

Więcej informacji i pomoc dotyczącą optymalnego projektu sprężyny można uzyskać tutaj:

Zaprojektuj korpus sprężynowy