Technické ilustrace tlačné pružinyTolerance pro tlačné pružiny jsou definovány podle normy DIN 2095 (DIN EN 15800). Stupeň jakosti 1 popisuje nejmenší toleranční pásmo (vyšší cena výrobku) a stupeň jakosti 3 největší toleranční pásmo. Naše tlačné pružiny jsou standardně vyráběny v kvalitě 2 (střední toleranční rozsah).

U tlačných pružin se toleruje průměr závitu [Di, D, De], odchylka povrchové čáry [e1] a rovnoběžnost [e2], délka v nenapnutém stavu [L0] a síly pružiny [F1, F2]. Norma DIN 2095 uvádí toleranční specifikace v tabulkové formě pro průměr vinutí a odchylku linie pláště a rovnoběžnost. Toleranční hodnoty pro nenapjatou délku [L0] a síly pružin [F1, F2] se vypočítají na základě radličkových diagramů. Výpočet tolerance lze provést pomocí programu pro výpočet pružin Gutekunst.

 

1. tolerance průměru závitu [Di, D, De] Tlačné pružiny

Toleranční hodnoty průměru závitu [Di, D a De] tlačné pružiny lze vyčíst z následující tabulky hodnot pro stupně jakosti 1, 2 a 3 na základě průměrného průměru závitu [D] a poměru závitu [w].

Poměr vinutí: w=\frac{D}{d} (D = střední průměr vinutí, d = průměr drátu)

D (mm) Maximální tolerance (+/- mm) Průměr vinutí [Di, D, De]
Střední Stupeň kvality 1
Stupeň 2 (standardní) Stupeň kvality 3
Průměr vinutí s poměrem vinutí w s poměrem vinutí w s poměrem vinutí w
od – do 4 – 8 8 – 14 14 – 20 4 – 8 8 – 14 14 – 20 4 – 8 8 – 14 14 – 20
0,63 – 1,00 0,05 0,07 0,10 0,07 0,10 0,15 0,10 0,15 0,20
1,00 – 1,60 0,05 0,07 0,10 0,08 0,10 0,15 0,15 0,20 0,30
1,60 – 2,50 0,07 0,10 0,15 0,10 0,15 0,20 0,20 0,30 0,40
2,50 – 4,00 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50
4,00 – 6,30 0,10 0,15 0,20 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60
6,30 – 10,00 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,50 0,60 0,70
10,00 – 16,00 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,60 0,70 0,80
16,00 – 25,00 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,50 0,70 0,90 1,00
25,00 – 31,50 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20
31,50 – 40,00 0,25 0,30 0,35 0,50 0,60 0,70 1,00 1,20 1,50
40,00 – 50,00 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 0,90 1,20 1,50 1,80
50,00 – 63,00 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,10 1,50 2,00 2,30
63,00 – 80,00 0,50 0,70 0,80 1,00 1,20 1,40 1,80 2,40 2,80
80,00 – 100,00 0,60 0,80 0,90 1,20 1,50 1,70 2,30 3,00 3,50
100,00 – 125,00 0,70 1,00 1,10 1,40 1,90 2,20 2,80 3,70 4,40
125,00 – 160,00 0,90 1,20 1,40 1,80 2,30 2,70 3,50 4,60 5,40
160,00 – 200,00 1,20 1,50 1,70 2,10 2,90 3,30 4,20 5,70 6,60

 

2. tolerance osy [e1] a rovnoběžnost [e2] Tlačné pružiny

Toleranční hodnoty pro čáru povrchu [e1] a rovnoběžnost [e2] tlačné pružiny podle DIN 2095 (DIN EN 15800) najdete v následující tabulce hodnot pro jakostní třídy 1, 2 a 3.

Tolerance (+/- mm) Linie opláštění [e1] a rovnoběžnost [e2]
Stupeň kvality 1 Stupeň kvality 2 Stupeň kvality 3
Tolerance e1 plášťového vedení
ze svislé polohy
0,03 L0 (1,7°) 0,05 L0 (2,9°) 0,08 L0 (4,6°)
Tolerance e2 paralelismu 0,015 De (0,9°) 0,03 De (1,7°) 0,06 De (3,4°)

 

3. tolerance délky nenapnuté pružiny [L0] a síly pružiny [F1, F2] Tlačné pružiny

Toleranci tlačné pružiny pro délku nenapnuté pružiny [L0] a sílu pružiny [F1, F2] lze vypočítat v programu pro výpočet pružin Gutekunst zadáním rozměrových údajů. Za tímto účelem přejděte do programu pro výpočet pružiny a do vstupních polí „podle rozměrů“ zadejte údaje o pružině (materiál, tloušťka drátu [d], vnější průměr závitu [De], délka v nenapnutém stavu [L0] a počet závitů pružiny [n]) pro výpočet. Ve výsledku výpočtu pak můžete odečíst hodnoty tolerance (+/-).

 

Související odkazy:

Tolerance tlačných pružin