Hookeův zákon popisuje elastický deformace z Pevné látky v lineárním zvláštním případě zákona pružnosti. Elastická síla těla se mění s expanzí nebo kompresí. Při použití Tlačné pružiny , Tažné pružiny a Torzní pružiny S válcový design existuje a lineární vztah mezi expanzí a silou . Toto lineárně-elastické chování pevných látek se nazývá Hookeův zákon, pojmenovaný podle anglického učence Roberta Hooke.

Může se použít jiný design – například změněný průměr cívky nebo rozteč cívky Kovové pružiny také s nelineární deformací nebo Poměr síly a dráhy vyrobit. Hookův zákon v zásadě popisuje úkol kovové pružiny: Čím delší je vzdálenost „s“, o kterou je kovová pružina natažena nebo stlačena, tím silnější je působící síla pružiny „F“ pružiny. Deformace jako v gumě nebo plastické deformace v kovových pružinách po překročení Limit proporcionality „Rp“ nepatří do lineárního zvláštního případu zákona pružnosti.

Kovové pružiny Formule Hooke’s Law

Jarní konstanta - Gutekunst Federn
Jarní konstanta

Hookův zákon říká, že průhyb pružiny „s“ závisí lineárně na síle „F“.

Hookův vzorec: R=\frac{F}{s}

Ve vzorci Hookova zákona slouží konstanta pružiny „R“ jako faktor úměrnosti a popisuje tuhost kovové pružiny. Tažná pružina ukazuje lineární chování při zatížení závaží. Po zdvojnásobení hmotnosti dojde také k dvojité dráze „s“.

Tato vlastnost je zásadní například pro použití kovových pružin jako akumulace energie, obnovení síly, rozložení zatížení a pro ne-pozitivní spojení. U jiných materiálů – například gumy – není vztah mezi silou a roztažením lineární.

 

Jarní konstanta

The Konstanta pružiny nebo tuhost pružiny„R“ závisí na materiálu a Návrh pružiny. Se zvyšující se pevností nebo pevnějším navíjením použitého drátu se zvyšuje pružinová konstanta spirálové pružiny. Udává se v jednotkách Newton na milimetr (N / mm) a je podílem síly pružiny „F“ a výchylky pružiny „s“:

R=\frac{F}{s}

 

Platí následující:

F = síla pružiny [N]

R = rychlost pružiny / konstanta pružiny [N/mm]

s = zdvih pružiny [mm]

 

Výpočet síly pružiny:

Sílu pružiny lze vypočítat podle následujícího vzorce:

F = -R\cdot s

 

Platí následující:

F = síla pružiny [N]; R = tuhost pružiny / konstanta pružiny [N/mm]; s = dráha pružiny [mm]

Proč?Konstanta pružiny záporný? Znaménko mínus v rovnici znamená, že – ve vztahu k klidové poloze – je směr vychýlení pružiny opačný k síle pružiny.

Vzorec pro sílu pružiny není jen na Tlačné pružiny , Tažné pružiny a Zkrutné pružinypoužité, ale také pro další elastická těla. Síla pružiny je proto důležitým tématem v mechanice a technologii materiálů.

V případě potřeby Tlačné pružiny , Tažné pružiny nebo Torzní pružiny stačí nám poslat na order@gutekunst-co.com údaje o požadované kovové pružině s podrobnostmi o počtu kusů a výkresem. V krátké době vám dáme nezávaznou nabídku. Další informace získáte přímo na našem technickém oddělení service@gutekunst-co.com.

 

Dodatečné informace:

Druhy tlakových pružin

Druhy napínacích pružin

Únavová síla

Goodmanův diagram

Kónické tlačné pružiny

Výstřel z kovových pružin

Vypočítejte rychlost pružení pro válcové pružiny

Obchod s pružinami v obchodě Gutekunst Federn

Hookeův zákon