Při napínání Kovová pružina práce je hotová, která se pak vrací při odpočinku. The Jarní práce (W) je vždy výsledkem jako oblast pod Jarní charakteristika . Chování zavěšení ocelových pružin může být ovlivněno vnějším třením, které brání zotavení. Tato změna se nazývá hystereze.

Federarbeit bei Reibung | Gutekunst Federn

Pokud Kovové pružiny to je vyjádřeno formou hysterezní smyčky (viz následující obrázek). Část pružinových prací se třením přemění na teplo a poté se „ztratí“. Jelikož je to při použití kovových pružin nežádoucí, mělo by být jakékoli tření strukturálně vytvořeno uspořádáním a Tvar peří je třeba se vyhnout. Chování pružně-plastické deformace a Materiál podléhá hysterezi. Hysterezní smyčka je získána z aplikace v Diagram napětí-napětí .

 

Hysterezní smyčka
Třecí hysterezní smyčka

Pro výklad vhodného Tlačné pružiny , Tažné pružiny nebo Zkrutné pružiny kontaktujte prosím naše technické oddělení přímo service@gutekunst-co.com .

Dodatečné informace:

Jarní práce

Vypočítejte sílu pružiny

Jarní charakteristika

Nastavení množství tlačných pružin

Jarní výpočetní program WinFSB

 

Hysterezní smyčka
Štítky: