Gdy metalowa sprężyna jest naprężona, praca jest wykonywana, która jest następnie ponownie zwalniana po zwolnieniu naciągu. Praca sprężyny (W) zawsze jest obszarem poniżej charakterystyki sprężyny. Na zachowanie zawieszenia sprężyn stalowych może mieć wpływ tarcie zewnętrzne, które utrudnia powrót do formy. Ta zmiana efektu nazywana jest histerezą.

Wiosenna praca z tarciem | Gutekunst Federn

Jeśli Sprężyny metalowe jest to wyrażone w postaci pętli histerezy (patrz poniższy rysunek). Część pracy sprężyny jest zamieniana na ciepło przez tarcie, a następnie „tracona”. Ponieważ jest to niepożądane w przypadku stosowania sprężyn metalowych, wszelkie tarcie powinno być strukturalnie spowodowane przez układ i Kształt piór być unikanym. Zachowanie odkształcenia sprężysto-plastycznego a Materiał podlega histerezie. Pętla histerezy jest uzyskiwana z aplikacji w Wykres naprężenie-odkształcenie .

 

Pętla histerezy
Pętla histerezy tarcia

Do interpretacji odpowiedniego Sprężyny naciskowe , Sprężyny naciągowe lub Sprężyny skrętne prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem technicznym pod service@gutekunst-co.com .

Dodatkowe informacje:

Wiosenna praca

Oblicz siłę sprężyny

Charakterystyka wiosny

Ustawienie ilości sprężyn naciskowych

Program do obliczania sprężyn WinFSB

 

Pętla histerezy