Síla pružiny – známá také jako tahová síla – vzniká, když je elastické těleso roztaženo nebo stlačeno – například jedno Kovová pružina z pružinového ocelového drátu . Působí v něm nepřátelská síla, která vrací pružinu do původní polohy.

 

Hookeův zákon

Elastická síla těla se mění s expanzí nebo kompresí. Na Standardní provedení (válcový) se skládá z a lineární vztah mezi expanzí a silou . Toto lineárně-elastické chování pevných látek se také nazývá Hookeův zákon určený. Bylo pojmenováno po anglickém učenci Robertu Hookeovi. Obecně platí, že Hookeův zákon je lineárním zvláštním případem v zákoně pružnosti.

Lze konstatovat, že čím delší je vzdálenost „s“, o kterou je pružina natažena nebo stlačena, tím silnější je působící síla pružiny „F“ pružiny.

 

Vzorec pro výpočet síly pružiny:

Sílu pružiny lze vypočítat podle následujícího vzorce:

 

Vypočítejte sílu pružiny - Gutekunst FedernF = -R \ cdot s

 • F = síla pružiny [N]
 • R = tuhost pružina | konstanta pružiny [N/mm]
 • s = zdvih pružiny [mm]

Proč?Konstanta pružiny záporný? Znaménko mínus v rovnici znamená, že – ve vztahu k klidové poloze – je směr vychýlení pružiny opačný k síle pružiny.

 

 

 

Vzorec pro sílu pružiny bez zadání rychlosti pružení (R)

 F=\frac{Gd^{<wpml_curved wpml_value='4'></wpml_curved>}s}{8D^{<wpml_curved wpml_value='3'></wpml_curved>}n}

 • G = G modul ( Modul smyku pružného materiálu ) [N/mm²]
 • d = velikost drátu [mm]
 • s = zdvih pružiny [mm]
 • D = střední průměr cívky [mm]
 • n = počet otáček [Stück]

Vzorec pro sílu pružiny není jen na Tlačné pružiny , Tažné pružiny a Torzní pružinypoužité, ale také pro další elastická těla. Síla pružiny je proto důležitým tématem v mechanice a technologii materiálů.

 

Jarní konstanta

The Konstanta pružiny nebo tuhost pružiny „R“ závisí na materiálu a Návrh pružiny . Se zvyšující se tloušťkou nebo pevnějším navíjením použitého drátu se zvyšuje pružinová konstanta spirálové pružiny. Udává se v jednotkách Newton na milimetr (N / mm) a je podílem síly pružiny „F“ a výchylky pružiny „s“. Konstantu pružiny lze také vypočítat jednoduchou změnou vzorce pro výpočet síly pružiny:

R = \frac<wpml_curved wpml_value='F'></wpml_curved><wpml_curved wpml_value='s'></wpml_curved>

 • F = síla pružiny [N]
 • R = rychlost pružiny / konstanta pružiny [N/mm]
 • s = zdvih pružiny [mm]

Vzorec pro konstantu pružiny bez zadání síly pružiny (F) a průhybu pružiny

 R=\frac{Gd^<wpml_curved wpml_value='4'></wpml_curved>}{8D^<wpml_curved wpml_value='3'></wpml_curved>n}

Všechny vzorce pro kontrolu a pro Důkaz funkce zde jsou k dispozici síla pružiny, konstanta pružiny a průhyb pružiny pro torzní pružiny pro krouticí moment pružiny, krouticí moment pružiny Tlačné pružiny , Tažné pružiny a Zkrutné pružiny .

Pro výklad vhodného Tlačné pružiny , Tažné pružiny nebo Zkrutné pružiny kontaktujte prosím naše technické oddělení přímo service@gutekunst-co.com.

Dodatečné informace:

Vypočítejte sílu pružiny