U kovových pružin pod permanentním tahem a vyššími teplotami dochází ke ztrátě síly, která se označuje jako relaxace. Tato ztráta síly se zvyšuje s rostoucí teplotou a délkou cvičení.

Tato ztráta síly se udává jako procento počáteční síly „F1“.

Formule relaxace

Následující grafika ukazuje základní průběh relaxace a rychlost relaxace.

Grafická relaxační křivka

Relaxační kurz je koncipován na 48 hodin, i když po této době relaxace ještě není úplná.

Materiálově závislé relaxační diagramy pro stanovení procentuální ztráty síly v tlačných pružinách lze nalézt v DIN EN 13906-1 . Nebo odečtěte ztrátu síly v důsledku relaxace v programu pro výpočet pružin WinFSB . Chcete-li to provést, jednoduše přejděte na výpočet tlačné pružiny a po výpočtu klikněte na tlačítko „Diagramy“ (menu Stress) a odečtěte procentuální ztrátu síly v důsledku relaxace.

Relaxace v pramenech
Štítky: