W sprężynach metalowych pod wpływem stałego napięcia i wyższych temperatur następuje utrata siły, co nazywamy relaksacją. Ta utrata wytrzymałości wzrasta wraz ze wzrostem temperatury i czasu trwania obciążenia.

Ta utrata siły podawana jest jako procent siły początkowej „F1”.

Formuła Relaks

Poniższy wykres przedstawia podstawowy przebieg relaksacji i prędkość relaksacji.

Graficzny proces relaksacji

Proces relaksacji jest przewidziany na 48 godzin, choć po tym czasie relaksacja nie jest zakończona.

Wykresy relaksacji w zależności od materiału do określania procentowej utraty siły w sprężynach ściskanych można znaleźć w normie DIN EN 13906-1. Można też zapoznać się ze stratą siły na skutek odprężenia w programie do obliczania sprężyn WinFSB. Aby to zrobić, wystarczy przejść do obliczeń sprężyny ściskanej i kliknąć na przycisk „Wykresy” (menu Naprężenia) po zakończeniu obliczeń i odczytać procentową utratę siły z powodu relaksacji.

Relaks dla sprężyn