Absorbovat síly a pohyby jsou někdy také Pružinové systémy použitý. Vzhledem k odlišnému uspořádání Tlačné pružiny Lze generovat širokou škálu silových vlastností.

Kombinovaná charakteristika pružiny
Kombinovaná charakteristika pružiny

Jednoduché pružinové systémy jsou:

Paralelní připojení tlačných pružin

Pružiny jsou uspořádány tak, že vnější zatížení „F“ je proporcionálně rozděleno mezi jednotlivé pružiny, ale dráha jednotlivých pružin je stejná. Výsledkem je:

Paralelní připojení tlačných pružin

Celková dráha zavěšení: s = s1 = s2 = s3

Celková síla pružiny: F = F1 + F2 + F3

Celková rychlost pružiny: R = R1 + R2 + R3

anotace : Jarní sazba celkového systému a Paralelní připojení je vždy větší než to Jarní sazba jednotlivých pružin.

Tlačné pružiny zapojené do série

Pružiny jsou uspořádány jeden za druhým, takže na každou pružinu působí stejná síla, ale dráha pružiny je rozdělena mezi jednotlivé pružiny. Výsledkem je:

Sériové připojení tlačných pružin

Celková dráha zavěšení: s = s1 + s2 + s3 + …

Celková síla pružiny: F = F1 = F2 = F3 = …

Celková rychlost pružiny: Druckfeder Reihenschaltung Gesamtfederrate

anotace : Pružina celkového systému a Sériové připojení je vždy menší než to Jarní sazba jednotlivých pružin.

Tlačné pružiny Smíšené okruhy jednotlivých pružin

V Smíšený obvod několik pružin je spojeno paralelně a jeden za druhým. Následující vzorec vyplývá pro celkovou tuhost pružiny:

Obvod kompresních pružin

Druckfedern Mischschaltung Gesamtfedrrate
Kvůli rovnováze musí být R1 = R2 a R3 = R4.
anotace : Pružina celkového systému zobrazeného obvodu směšovače je mezi nejmenší a největší Jarní sazba jednotlivých pružin.
Doplňkové odkazy
Systémy pružin s tlačnými pružinami