Stała sprężystości opisuje przy Sprężyny dociskowe , Sprężyny naciągowe oraz Sprężyny skrętnych wzrost siły w stosunku do Skok zawieszenia , lub ze sprężynami skrętnymi w stosunku do kąta obrotu. Jest również nazywany Wiosenna stawka , Twardość sprężyny lub sztywność sprężyny i określa twardość sprężyny. Z Charakterystyka sprężyny pokazany jest przebieg stałej sprężystości. Czy stała sprężyny jest liniowa, tj Siła sprężyny wzrasta równomiernie wraz z obciążeniem sprężyny, wówczas charakterystyka sprężyny jest prosta (b.). Jeżeli natomiast siła sprężyny wzrasta nieproporcjonalnie lub nieproporcjonalnie wraz ze wzrostem obciążenia, to mówimy o progresywnej (a.) lub degresywnej (c.) charakterystyce sprężyny. Stała sprężyny dla sprężyn naciskowych i sprężyn naciągowych jest określona w jednostkach Newton/milimetr, a dla sprężyn skrętnych jako współczynnik momentu obrotowego sprężyny w Newtonach.

 

Charakterystyka sprężyny
Charakterystyka sprężyny

Dlatego dla stałej sprężystości z prostą charakterystyką sprężystości obowiązuje następująca zasada:

Sprężyny naciskowe i naciągowe

R = \frac{F2-F1}{s2-s1}

Schenkelfedern

R = \frac{M2-M1}{\alpha2-\alpha1}

 

Wzory do obliczania stałej sprężyny dla sprężyn naciskowych, naciągowych i skrętnych:

Formuła sprężyny dociskowej o stałej sprężynie (N / mm) ( Sprężyny naciskowe z kolekcji Formula )

R=\frac{Gd^{4}}{8D^{3}n}

Formuła sprężyny o stałym naciągu (N/mm) ( Sprężyny naciągowe z kolekcji Formula )

R=\frac{Gd^{4}}{8D^{3}n}=\frac{F-F0}{s}

Wzór sprężyny o współczynniku momentu obrotowego sprężyny nóg (Nmm) ( Kolekcja formuł ze sprężynami na nogi )

R_{M}=\frac{M}{\alpha}=\frac{d^{4}E}{3667Dn}

Wyjaśnienie formuły:
α = kąt obrotu (°)
d = średnica drutu (mm)
D = średnia średnica cewki (mm)
E = moduł sprężystości (N / mm²) ( Moduł E różnych stali sprężynowych )
F = siła sprężyny (N)
G = moduł ślizgu i ścinania (N / mm²) ( Moduł G wykonany z różnych stali sprężynowych )
F0 = wewnętrzna siła napięcia wstępnego
M = moment obrotowy (Nmm)
n = liczba sprężystych zwojów (sztuk)
R = stała sprężyny (N / mm)
RM = współczynnik momentu obrotowego sprężyny (Nmm)
s = skok sprężyny (mm)

Sprężyny metalowe do próby rozciągania - © Von Menner - Wikipedia
Próba rozciągania – © Von Menner – Wikipedia

 

Stałą sprężystości można również określić za pomocą próby rozciągania. Sprężyna jest rozrywana siłą (F) i ugięciem sprężyny / Wiosenna praca (s2) zmierzone. Daje to stałą sprężystości w niutonach/milimetr.

R = \frac{F}{s}

Jednak ta próba rozciągania powinna być wykonana z różnymi siłami, aby uzyskać dokładny wynik pomiaru.

 

Dalsza informacja

Oblicz stałą sprężystości