Wskaźnik sprężystości, zwany również stałą sprężyny lub twardością sprężyny, zależy od materiału sprężyny oraz kształtu sprężyny ściskanej, rozciąganej lub skrętnej. Wzór na obliczenie wskaźnika sprężystości dla sprężyn cylindrycznych wykonanych z drutu okrągłego o liniowej charakterystyce spręż ystości jest następujący:

Sprężyna ściskana Obliczanie wskaźnika sprężystości lub stałej sprężystości (N/mm) Wzórna sprężynę ściskaną

Sprężyny dociskowe ze stałą sprężyną

Sprężyna naciągowa Obliczanie współczynnika sprężystości lub stałej sprężystości (N/mm) Zbiór wzorów dla sprężyn naciągowych

Formuła sprężyny o stałym naciągu

Obliczenie sprężyny skrętnej Współczynnik momentu sprężyny (Nmm)(wzór sprężyn skrętnych)

Formuła sprężyn skrętnych o współczynniku momentu obrotowego

Przegląd materiałów sprężynowych

∝ = kąt obrotu (°)
d = średnica drutu (mm)
D = średnia średnica cewki (mm)
E = moduł sprężystości (N / mm²)
F = siła sprężyny (N)
M = moment obrotowy (Nmm)
s = skok sprężyny (mm)
n = sprężyste cewki (n)
G = moduł ślizgu lub ścinania (N / mm²)

Dodatkowe informacje:

Oblicz współczynnik sprężystości dla sprężyn cylindrycznych