Federnauslegung Druckfedern

Przekracza, gdy sprężyna jest obciążona Naprężenie ścinające wartości dopuszczalnej następuje trwałe odkształcenie, które objawia się zmniejszeniem długości nienaprężonej „L0”. Proces ten nazywany jest w technologii sprężynowej „utrwalaniem”, co wiąże się z właściwościami „pełzania” i „ Relaks „z inżynierii materiałowej należy zrównać. Aby przeciwdziałać temu procesowi ustawiania, Sprężyny dociskowe nawinięty dłużej o oczekiwaną wielkość wiązania, a następnie ściśnięty do długości bloku. Ta regulacja umożliwia lepsze wykorzystanie materiału i większe obciążenia. Wsparcie przy projektowaniu sprężyn .

Ustawienie ilości sprężyn naciskowych