Prawo Hooke’a opisuje elastyczny odkształcenie z Bryły w liniowym szczególnym przypadku prawa elastyczności. Siła sprężystości ciała zmienia się wraz z rozszerzaniem lub kompresją. Podczas używania Sprężyny dociskowe , Sprężyny naciągowe i Sprężyny nóg Z konstrukcja cylindryczna istnieje liniowa zależność między rozszerzaniem a siłą . To liniowo-sprężyste zachowanie ciał stałych nazywa się prawem Hooke’a, nazwanym na cześć angielskiego uczonego Roberta Hooke’a.

Może to być inny projekt – na przykład zmieniona średnica cewki lub rozstaw cewek Sprężyny metalowe również z nieliniową deformacją lub Stosunek siły do ruchu produkować. Prawo Hooke’a zasadniczo opisuje zadanie sprężyny metalowej: im dłuższa odległość „s”, na jaką metalowa sprężyna jest rozciągnięta lub ściśnięta, tym silniejsza przeciwdziałająca siła sprężyny „F” sprężyny. Odkształcenia jak w przypadku gumy lub plastyczne przy metalowych sprężynach po przekroczeniu Limit proporcjonalności „Rp” nie należą do liniowego specjalnego przypadku prawa sprężystości.

Metalowe sprężyny prawa Formuły Hooke’a

Stała sprężyny - Gutekunst Federn
Stała sprężyny

Prawo Hooke’a stwierdza, że skok sprężyny „s” zależy liniowo od działającej siły „F”.

Wzór na prawo Hooke’a: R=\frac{F}{s}

We wzorze na prawo Hooke’a stała sprężystości „R” służy jako współczynnik proporcjonalności i opisuje sztywność metalowej sprężyny. Sprężyna naciągowa zachowuje się liniowo pod obciążeniem. Po podwojeniu ciężaru występuje również podwójna ścieżka „s”.

Ta właściwość jest kluczowa, na przykład, w przypadku stosowania sprężyn metalowych jako magazynów energii, siły przywracającej, rozkładu obciążenia i połączeń niepodatnych. W przypadku innych materiałów – takich jak guma – zależność między siłą a rozszerzaniem nie jest liniowa.

 

Stała sprężyny

Stała lub sztywność sprężyny „R” zależy od materiałui Projekt wiosny . Wraz ze wzrostem wytrzymałości lub ciaśniejszym zwojem zastosowanego drutu wzrasta stała sprężystości sprężyny śrubowej. Podawany jest w niutonach na milimetr (N / mm) i jest ilorazem siły sprężyny „F” i ugięcia sprężyny „s”:

R=\frac{F}{s}

 

Obowiązują następujące zasady:

F = siła sprężyny [N]

R = sztywność / stała sprężyny [N/mm]

s = podróż wiosną [mm]

 

Obliczanie siły sprężyny:

Siłę sprężyny można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

F = -R\cdot s

 

Obowiązują następujące zasady:

F = siła sprężyny [N]; R = współczynnik sprężyny/stała sprężyny [N/mm]; s = skok sprężyny [mm]

Dlaczego Stała sprężyny negatywny? Znak minus w równaniu oznacza, że – w stosunku do położenia spoczynkowego – kierunek ugięcia sprężyny jest przeciwny do siły sprężyny.

Wzór na siłę sprężyny nie jest tylko w Sprężyny naciskowe , Sprężyny naciągowe i Sprężyny skrętne używane, ale także do innych ciał elastycznych. Siła sprężyny jest zatem ważnym tematem w mechanice i technologii materiałowej.

W razie potrzeby Sprężyny naciskowe , Sprężyny naciągowe lub Sprężyny skrętne po prostu wyślij nas na adres service@gutekunst-co.com dane wymaganej metalowej sprężyny ze szczegółami liczby sztuk i rysunku. W krótkim czasie przedstawimy Ci niewiążącą ofertę. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem technicznym pod service@gutekunst-co.com.

 

Dodatkowe informacje:

Rodzaje sprężyn naciskowych

Rodzaje sprężyn naciągowych

Siła zmęczeniowa

Diagram Goodmana

Stożkowe sprężyny naciskowe

Śrutowanie z metalowych sprężyn

Oblicz współczynnik sprężystości dla sprężyn cylindrycznych

Gutekunst Federn sklep ze sprężynami

Prawo Hooke’a