Po určení rozměrů pružiny se Důkaz síly být veden. Za tímto účelem se stanoví stávající smykové napětí.

 

Smykové napětí pro tlačné pružiny

Tlaková pružina ve smyku od síly: \tau=\frac<wpml_curved wpml_value='8DF'></wpml_curved>{\pi d^<wpml_curved wpml_value='3'></wpml_curved>}

Tlaková pružina ve smyku mimo pojezd: \tau=\frac<wpml_curved wpml_value='Gds'></wpml_curved>{\pi nD^<wpml_curved wpml_value='2'></wpml_curved>}

Zatímco pro návrh staticky nebo kvazistaticky zatížených pružin se má použít smykové napětí τ, použije se korigované smykové napětí τ k pro dynamicky namáhané pružiny. Rozložení smykového napětí v průřezu drátu pružiny je nerovnoměrné, nejvyšší napětí nastává na vnitřním průměru pružiny. S korekčním faktorem napětí k, který závisí na poměru navíjení (poměr středního průměru k tloušťce drátu) pružiny, lze přibližně určit nejvyšší napětí. U dynamicky namáhaných pružin dostaneme:

Opravená tlaková pružina ve smyku: \ tau _ {{\ kappa}} = \ kappa \ cdot \ tau

kde platí pro k (podle Bergsträssera): \ kappa = \ frac {\ frac +0,5} {\ frac -0,75}

Nyní je provedeno srovnání s povoleným napětím. To je definováno takto:

Přípustná tahová tlačná pružina:\rosa_{ } = 0,5 \ cdot R_ { } nebo. \rosa_{ } = 0,56 \ cdot R_ { }

Hodnoty proMinimální pevnost v tahu R m jsou závislé na tloušťce drátu a lze je najít v normách příslušných materiálů.

Zpravidla musí být možné stlačit tlačné pružiny až do délky bloku, proto je přípustné napětí při délce bloku t czul zvážit.

Na dynamické napětí musí spodní a horní napětí (t k 1 a t k 2) příslušného zdvihu lze určit. Rozdíl je v zdvihovém napětí. Horní napětí i napětí zdvihu nesmí překročit odpovídající přípustné hodnoty. Tohle jsou Diagramy únavové pevnosti podle EN 13906-1: 2002 odkazují na. Pokud napětí vydrží toto srovnání, je pružina odolná proti únavě s cyklem mezního zatížení 10 7. .

 

Smykové napětí pro tažné pružiny

Stejně jako u Výpočty tlačné pružiny je třeba určit stávající smykové napětí.

Smykové napětí: \tau=\frac<wpml_curved wpml_value='8DF'></wpml_curved>{\pi d^<wpml_curved wpml_value='3'></wpml_curved>}

Opravené napětí zdvihu je třeba vypočítat také pro dynamické zatížení (viz kapitola 1.4.2.2).

Opravené smykové napětí : \ tau _ {{\ kappa}} = \ kappa \ cdot \ tau

Přípustné napětí: \rosa_{ } = 0,45 \ cdot R_ { }

Stávající maximální napětí t n pro největší cestovní s n je nastavena na hodnotu rovnající se povolenému napětí. K tomu Relaxace Aby se tomu zabránilo, mělo by se v praxi použít pouze 80% tohoto pojezdu pružiny.

s_ { } = 0,8 \ cdot s_ { }

Pro dynamická zatížení nelze uvést žádné obecně platné hodnoty únavové pevnosti, protože v ohybových bodech oček mohou nastat další napětí, z nichž některá mohou překročit přípustná napětí. Tažné pružiny by proto měly být pokud možno vystaveny statickému zatížení . Pokud se nelze vyhnout dynamickému namáhání, mělo by se jednat o úhel Očka obejděte se a použijte válcované nebo zašroubované koncové díly. Zkouška životnosti za pozdějších provozních podmínek má smysl. A Zpevnění povrchu brokováním není možné z důvodu těsných zatáček.

Vysvětlení symbolů:
d = průměr drátu (mm)
D = střední průměr cívky (mm)
F = síla pružiny (N)
G = modul smyku (N / mm²)
n = počet pružných cívek (kusů)
Rm = minimální pevnost v tahu (N / mm²)
s = zdvih pružiny (mm)
τ = smykové napětí (N / mm²)
τzul = přípustné smykové napětí (N / mm²)
τczul = přípustné smykové napětí pro délku bloku (N / mm²)

Dodatečné informace:

 

Vypočítejte smykové napětí